Liczba odwiedzin strony: 13527 Osób na stronie: 1
 

Ad Rem Kancelarie radców prawnych 
Knobloch, Krysiak, Pasternak

 
 
Ad Rem Kancelarie radców prawnych
Knobloch, Krysiak, Pasternak
 
Piotrkowska 192 lok. 3
90-368 Łódź
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2010 Nr 91 poz. 595 - Stawki dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. z dnia 27 maja 2010 r.) Na podstawie art. 130 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządza się, co następuje: Rozdział 1  Przepisy ogólne §   1.  Rozporządzenie...
Monitor Polski 2009 Nr 55 poz. 767 - Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 sierpnia 2009 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (M.P. z dnia 1 września 2009 r.) Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz....